Verksamheten

Verksamheten i ordenssällskapet

Samvaron i våra  loger bygger på gamla etiska traditioner. Ur dessa förebilder har ordenssällskapet hämtat sitt symboliska grundmaterial. Detta åskådliggöres genom invigningar och ceremonier. Genom våra nio grader upplevs vad vi Wänskapsbröder vill lägga tyngd på i livets skola och samtidigt erbjuda kamratlig brödragemenskap.

För att uppnå den avsedda effekten och inlevelsen bygger de olika graderna bland annat på visualiseringar och vissa överraskningsmoment. Därför måste dessa hållas hemliga för oinvigda. Gradgivningar I till IV genomförs i den egna logen. Gradgivning V och VI ges i provinsloge. (Stockholm, Göteborg, Malmö eller Norrköping.) Gradgivningar VII, VIII och IX genomförs i samband med att De Nio avhåller Storloge i någon av våra provinser.

Varje sammankomst avslutas med en brödramåltid. Här kan man knyta kontakter och lära känna varandra samtidigt som vi ser att måltiden är en förlängning av kvällens sammankomst i angenäm kamratlig samvaro. Mat och dryck ingår i vårt stolta arv då måltiden alltid har haft en betydande roll i det sociala samspelet.

Vi uppmanar alla bröder att besöka andra loger. Dels för att få en ny upplevelse men även knyta nya kontakter eller utveckla dessa. Man blir alltid en uppskattad gäst i andra loger runt om i vårt land, från norr till söder och från öst till väst.

Vi högtidlighåller även respektive loges årshögtidsdag. Då samlas Bröder med damer från hela Sverige, hos den jubilerande logen. Vid större högtider är klädseln frack respektive långklänning.

Grundsatsen om välgörenhet bedrivs dels inom brödrakretsen, dels utåtriktad och i samband med våra högtider. Sedan många år tillbaka har vår huvudsakliga yttre verksamhet gällt människor som drabbats av afasi och talsvårigheter. Sällskapet har bildat en Afasifond till hjälp och forskning på detta område.

Lämna ett svar