Göteborg 2020

En julinsamling som ger värme och trygghet

Årets julgåva var att skänka 15.000 kr till Kvinnojouren ADA i Göteborg.
I slutet av november hade redan knappt 11.000 kr inkommit och kvar att samla ihop under några veckor i december var således ca. 4.000 kr. Men generösa medlemmar, både i Göteborg men även från andra Loger, skänkte över 12.000 kr, vilket innebar att vi efter gåvan på 15.000 kr fick ett överskott på ca 8.000 kr som vi kommer att dela ut under 2021.

KVINNO- OCH TJEJJOUREN ADA – EN FEMINISTISK IDEELL FÖRENING
Syftet med verksamheten är att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Vi är ingen myndighet och vi möter stödsökande enligt principen kvinna till kvinna. Vi menar att alla kvinnor har en gemensam erfarenhet av att leva i ett patriarkalt samhälle. Ett exempel är att flickor tidigt lär sig att förhålla sig till risken att utsättas för mäns våld samt normer kring exempelvis klädsel och beteende. Vidare menar vi att även de kvinnor som inte vill ha någon kontakt med myndigheter, eller inte beviljas bistånd till boende, ska kunna få skyddat boende. Vi bedriver också en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor och tjejer, dit stödsökande kan vända sig anonymt.