Göteborg

Provinslogen Göta Lejon

Vi är ett modernt sällskap som vårdar gamla traditioner

Blunda och känn känslan att få uppleva den riktigt goa värmen och vänskapen med personer som du aldrig mött tidigare. Att mitt i livet knyta nya kontakter och riktiga vänner.
Alla kanske inte lyckas, men är du som person nyfiken, har social kompetens och våga bjuda på dig själv tror vi att du kan bli en i gänget.

Det är en vanlig missuppfattning att ordenssällskap är hemliga – det är bara våra ceremonier som är hemliga för utomstående. Detta kommer du att förstå under din vandring bland oss. Vi vårdar gamla traditioner som förvisso under årens lopp förändras, denna vandring är något som bygger oss starkare. Inte fysisk starkare, utan dig som person. Du kommer att prövas i de olika Graderna, dessa händelser ger dig kanske insikt att fundera på även i din vardag.

Mat och dryck har allt sedan logens uppkomst varit en viktig del i umgänget, vi anser att måltiden inte bara skall berika magen utan även sinnet. Och finns det något stärkande i glaset tackar vi sällan nej till att hitta en anledning till att utbringa en skål för vänskapen.

Den svarta kostymen som vi bär är för att neutralisera personen du möter, och i stället se och möta personligheten.

Stanna upp igen, och fundera en stund över när du fick din senaste vän.

Det är helt unikt i ett ordenssällskap att i vuxen ålder knyta vänner för livet till sig.

Vi i Göteborg har som ett av fåtal loger ett eget hus, vårt hus ligger i Nedre Johanneberg med utsikt över Näckrosdammen. Det utgör utgångspunkten för vänskapen, men du kommer vara lika varmt välkommen hos någon av våra tolv systerloger runt om i Sverige.

Din dam har en precis lika naturlig plats hos oss, både hon och dina vänner är välkomna på flera av våra fester, och i slutet av januari varje år firar vi logens tillkomst med en stor Högtidsloge. Då vi herrar tar på oss fracken.

Hur du kommer in, du bör ha minst en vän som redan ingår i vårt samfund, har du inte det kan du ansöka om medlemskap och efter prövning om lämplighet väljas in i vårt sällskap.

Provinslogen Göta Lejons tillkomst

Logens initiativtagare Heribert Möllerberg hade sammankallat följande herrar till ett sammanträde i rum nr. 23 på Hotell Kung Karl, i Göteborg, den 16 oktober 1944:
Kamrer J. A. Juhlin
Köpman J. A. Heljesson
Skräddarmästare N. J. Nilsson
Tillskärare G. Jershed
Köpman N. V. Dahlström
Köpman o. Nicklasson

Detta för att utröna hur stort intresse som kunde påräknas, bland personer inom Göteborg, för bildandet av en provinsloge i ordenssällskapet Wänskapsbröderna. Ganska omgående hade man ett 30-tal intresserade. Efter ytterligare några sammanträden utsågs på uppmaning av moderlogen följande interimsstyrelse:

Provinskansler A. Juhlin
Ordförandemästare N. J. Nilsson
Sekreterare O. Nicklasson
Skattmästare N. Dahlström
Intendent G. Jehrshed

Wänskapsbrödernas stormästare, Gustav Adolf Jansson invigde den 21 januari 1945 Provinslogen Göta Lejon, i Köpmännens hus Avenyn 9. Representanter, från Moderlogen i Stockholm, Provinslogen Gustav Wasa i Malmö samt Logen Gustav-Adolf i Landskrona deltog. Ett 30-tal bröder recipierade i graderna I-III under ledning av Ordenskansler C. B. Regné.

Fastigheten 1972 införskaffades logens fastighet på Lennart Thorstenssonsgatan 4. Många bröder har frivilligt utan ersättning bidraget till att göra denna till en samlingspunkt för logens bröder.

Lämna ett svar