Om vårt sällskap

Wänskapsbröderna (WB i dagligt tal) är ett förhållandevis gammalt och obundet Ordenssällskap som har samma grundsyn och syfte som när det bildades 1827. Den ursprungliga tanken var att bispringa nödställda likar, i en trängre krets, vilket i vårt moderna ordenssällskap har vidgats till en bredare krets. Vi skall förutom att hjälpa och vara till stöd för nödställda, verka för sann vänskap samt hysa kärlek till fosterlandet. Vår värdegrund vilar på att främja vördnad för kristen tro.

Idag är vi omkring 1000 Bröder som träffas i s.k. Loger som finns på 13 orter. Vilka kan du se under ”Logerna”. I de olika logerna träffas vi 8-10 gånger per år som bland annat innefattar arbete med ritualer. Dessa ritualers grundsyn har inte ändrats nämnvärt sedan Ordenssällskapets grundande. Men vi har följt med i tiden, ritualer har tillkommit och alla har efterhand försiktigt moderniserats. Idag vandrar vi genom IX grader som var och en hjälper oss att utvecklas som medmänniska, vän.

Vårt arbete inom vår Ordens fokuserar på olika former av hjälparbeten, vad vi kallar Caritas. Du kan läsa mer om detta under ”Caritas”. Den verksamheten drivs främst på det lokala planet ute i logerna där bidrag och stöd ges till behövande lokalt. Vi gör som grundarna, som räckte ut en hand till offren i storbranden i Borås 1827. På riksplanet finns en gemensam Caritasverksamhet, genom den Afasifond som bildades i samband med Ordens 150 årsdag, 1977.

Vi är ju dessutom människor som nätverkar genom vänskap. Som ni kan förstå på vårt namn, så främjar vi såklart vänskapen. Detta gör vi bl.a. genom att vi umgås under trivsamma former innan vårt rituella arbete genomförs i en så kallad förloge. Efter arbetet med ritualerna, själva logen, så äter vi en god måltid under trivsamma former.

Under året är det dessutom flera Bröder, ibland med damer, som åker runt till andra orter för att sammanstråla med sina Bröder från andra städer vid deras träffar. Vi har också en del gemensamma aktiviteter, utanför själva Logearbetet, såsom boule och golf, där också våra partners är välkomna att vara med.

Önskar Du också ta del av den härliga brödragemenskapen i någon av våra loger? Gå till vår kontaktsida och kontakta en Loge i en stad nära dig så berättar vi mer om hur du kan vara med.

Lämna ett svar