Stockholm

Moderlogen

Moderlogen bildades i Stockholm den 8 december 1827 som “Sällskapet Wänskaps-Bröderne”, vilket några år senare ändrades till “Sällskapet Wänskapsbröderna” (WB). I samband med dotterlogen “Sanna Vänner” i Landskrona bildades år 1876 (nedlagd år 1903) ändrades namnet i Stockholm till Moderlogen.

WB:s tillkomst finns närmare beskriven under rubriken ”Om oss”.

Fram till 1924, fanns WB endast i Stockholm. Idag finns WB på 13 olika orter i Sverige. Varje lokalt sällskap kallas ”Loge” har tagit ett namn med anknytning till orten. I Stockholm heter vi Moderlogen, eftersom det var i Stockholm allt började.

Idag, år 2022, har Moderlogen 150 medlemmar, kallade Bröder, som träffas den tredje onsdagen i månaden, dock inte under sommarmånaderna, juni, juli och augusti. Det blir cirka 12 gånger per år, inräknat årshögtidsdag, kräftsupé och en vårutflykt.

Vi är centralt belägna i Stockholm på Klara Östra Kyrkogata 8, vid Klara kyrka. Det är mycket vackra lokaler med höga valv, väggmålningar och konstverk. Varje sammankomst börjar cirka 18:30 med samling i baren. Mötet, eller logen, som mötet kallas, börjar klockan 19 och pågår 1-1,5 timma. Efter logen samlas vi i matsalen och intar middag med önskade drycker, allt till självkostnadspris. Sammankomsten är slut klockan 22.30 – 23.

Under logen har vi en formbunden agenda som handlar om nya medlemmar, händelser som rör hela WB på andra orter, beslut om hjälpinsatser både inom WB och till andra hjälporganisa­tioner. Årligen väljs ämbets- och tjänstemän, utdelas utmärkelser och belöningar till förtjänta bröder. “Grader” tilldelas bröder efter speciella regler inom WB. Även Bröders eventuella hjälpbehov, p.g.a. sjukdom eller andra omständigheter kan tas upp till behandling för att kunna hjälpa till på något sätt.

Under den efterföljande måltiden sätter vi oss till fint dukade runda bord, med 6-8 bröder vid varje bord. Bordsplaceringen ser till att vi inte har samma bröder runtom oss från gång till gång. Så intas ofta en magnifik middag under stundom mycket livliga samtalsformer. En fin tradition är att alla middagar inleds med att vi höjer en skål för Konung och Fosterland, följt av att vi sjunger nationalsången. Under middagen sjunger vi en hel del glada och trevliga sånger. Det hålls också regelmässigt några korta tal, delas ut lotterivinster m.m. Middagen organiseras på så sätt att utsedda bordsvärdar hjälper till med servering av mat. utdukning efter middagen och framdukning av kaffe osv. I praktiken blir det ett flertal bröder som hjälper till med detta.

Inför varje loge samlas ett antal bröder i lokalen för att förbereda både logemötet och måltiden. Vi anlitar en cateringfirma för maten.

 

Lämna ett svar