Polen 2014

Insamling vid Provinslogen Gustaf Wasa:s 90 års jubileum

2014 firade Provinslogen Gustaf Wasa (PLGW) sitt jubileum på ett slott 6 mil norr om Warszawa, Polen. Normalt vid jubileum genomförs insamlingar vid högtidsdagar och medlen går till WB:s afasifond. Vid detta tillfälle hade vi ansökt om att få skicka de insamlade medlen till ett nybyggt Hospis i Gdynia för cancersjuka barn, med tanke på att vi var i Polen.

Detta avsteg beviljades av De Nio och förberedelser vidtogs. Bl.a. fattade styrelsen i PLGW ett beslut att det som insamlades under högtidlogen skulle dubbleras av vår loge, med tanke på att det var 200 anmälda till resan så trodde vi att det skulle kunna bli mellan 10–20 000.

Vid dessa loger överlämnar dom övriga besökande logerna en gåva ofta i form av en blomma eller liknande, vilket vid detta tillfälle kanske inte var så lämpligt.

Ordenskanslern Paul Svensson kom då på idén att samtliga loger skulle skänka en av sina insamlingar från ordinarie logekvällar till en gemensam gåva till PLGW för att överlämna till Hospis vilket genomfördes med ett fantastiskt resultat ca 27 000. Flera av våra loger har också damklubbar och även dom bidrog genom gåvor till insamlingen (damklubbarna från, Moderlogen, Provinslogen Göta Lejon, Bohus Tre Kronor och Sten Sture) ca 7 000.

Insamlingen på högtidslogen gav ca 28 000 en dubblering från vår egen loge gjorde att det blev 56 000. Detta gjorde tillsammans 90 352 SEK.

149

Jag var oerhört stolt då jag tillsammans med 6 bröder och fruar från Malmö reste ned i september och överlämnade gåvan till föreståndaren för Hospiset.

Denna insamling visar på vilken kraft det finns i ordenssällskapet WänskapsBröderna då vi går samman för att göra en gemensam insats inom vår viktiga Caritas verksamhet.

Leif Gustafsson
Provins Kansler
PL Gustav Wasa

Lämna ett svar