Afasifonden

Afasifonden

År 1976 bildades en stiftelse i Moderlogen (då kallad Storlogen). Denna Stiftelse fick namnet Ordenssällskapet Wänskapsbrödernas 150 års fond för afasiforskning.  Anledningen till att skapa en fond var ju att WB kommande år skulle fira 150 år.

I Moderloge fanns en broder vid namn Eric Johansson vars dotter var afatiker. Eric var skattmästare i Moderlogen under åren 1974-1980, dessutom var han en av De Nio under åren 1978-1982, därför är det med stor sannolikhet en av anledningarna att hjälpen riktades till afasi. År 1986 ombildades denna fond till Wänskapsbrödernas Afasifond och Moderlogen överförde Stiftelsens kapital till WB:s Afasifond.

Vilket är då fondens ändamål? Enklaste sättet att beskriva det är ju med ett direkt utdrag ur fondens stadgar

Fondens ändamål är att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet bland behövande afasisjuka och deras familjer, även som främja vetenskaplig forskning inom ämnesområdet afasi. En enig styrelse skall också kunna dela ut medel för utbildning som direkt riktas mot insatser för afasi-drabbade. Inga medel får utdelas till arvoden, lön, resekostnader eller andra likvärdiga kostnader. Syftet med att bedriva en fond måste ju vara att utdelningen verkligen kommer till nytta och inte ligger låst i banken.

Bidrag ur fonden kan lämnas efter en skriftlig ansökan som ska innehålla uppgifter kring vad ansökta medel är tänkt att användas till.

Ansökningsblankett fås genom att kontakta afasifonden sekreterare via epost adressen: sekr.wbafasifond@wb-orden.se

 

Afasiförbundet

Lämna ett svar