Helsingborg

Logen Magnus Stenbock

Om du vill träffa glada och trevliga människor i en lugn och trevlig miljö samtidigt som vänskap och välgörenhet är en viktig del i ditt liv så är Logen Magnus Stenbock rätt plats för dig. Vi är en organisation med drygt 30 medlemmar i Helsingborg.

Historien kring grundandet av logen Magnus Stenbock i Helsingborg började diskuteras redan 1945. Ur ett mötesprotokoll från ett sammanträde på hotell Astoria daterat den 8 oktober 1945 kan man läsa följande.
”De närvarande uttalade sig enhälligt för, att då samtliga recipierat i Landskrona logen Gustav Adolf, hos denna göra anhållan om att i Helsingborg få bilda en WB klubb.”
Vidare går det att läsa ur protokollet att det blev beslutat att till dess klubben fått konstitution, utse en interim styrelse. Till valda ledamöter av denna styrelse invaldes logebröderna Sven Nelke, Arne Nordström och Olle Wattborg, att fungera som ordf., sekr. och kassör i nu nämnd ordning.

Den 4 mars 1947 avhöll WB klubben sitt sista sammanträde och bestod då av 35 medlemmar varav 21 recipierat i ordenssällskapet.
Söndagen den 9 mars 1947 klockan 11.00 avhölls det första sammanträdet i 1:a graden under presidium av den då sittande kanslern i logen Gustav Adolf i Landskrona. Klockan 15.00 samma dag invigdes den nya logen i Helsingborg av Stormästare Br. Gustav Adolf Jansson. Stormästaren tog till orda och inledde sitt anförande med en kortfattad resumé om sällskapets verksamhet varvid sällskapets nya invigningsritual förklarade den nya logen invigd och meddelade den de församlade bröderna att logen skall bära namnet ”MAGNUS STENBOCK”. Med dessa ord var logen invigd och kunde representera sig som en av brödralogerna inom ordenssällskapet W.B.

Idag har Logen Magnus Stenbock sina möten på Trädgårdsgatan 13 i centrala Helsingborg var tredje onsdag i månaden.

 

 

Lämna ett svar