Malmö

Provinslogen Gustaf Wasa

Provinslogen Gustaf Wasa bildades den 22 november 1924 som en dotterloge till Ordenssällskapet Wänskapsbröderna i Stockholm som instiftades redan år 1827.

Vår huvudsakliga yttre verksamhet har gällt insamlingar till förmån för AFASI-Föreningen men även till andra behövande som t.ex. under vårt 90-årsjubileum, ett hospis i Gdynia.
I dagens stress har vi i logen skapat en oas av vänskap, trevnad och gemyt. Under verksamhetsåret träffas vi en gång per månad på det vackra Siriuspalatset i Malmö.
Efter själva logearbetet som är byggt på gamla fina traditioner, ritualer och symboler tar vi oss en tankepaus, njuter av god mat, lyssnar till föredrag eller andra aktiviteter.


Är du intresserad av att veta mer om oss kontakta gärna:
Provinskansler Lars Jehlbo
Sekreterare Anders Sandell

VÄLKOMNA!

Lämna ett svar