Göteborg 2021

PGL Julgåva 2021

Ändamålet för årets julgåva är Barndiabetesfonden i Göteborg. Vi har fått veta att de pengar vi samlat in kommer att användas till verksamheten i Göteborg och då främst till en Anhörig dag som planeras till April 2022.

Vi lyckades fantastiskt bra och långt över vårt mål. Totalt lyckades vi samla in 26.794 kr. Styrelsen har beslutat att skjuta till ytterligare lite medel, så vår julgåva blir i år 30.000 kr.

Utöver det så har vi tidigare insamlade medel och beslutade dessutom att stötta ett lokalt initiativ som heter “Julkassen”, en verksamhet som skänker en matkasse med julmat till behövande familjer i Göteborgsområdet. Kolla gärna i dom på Facebook, Julkassen. PGL skänkte 5.000 kr till detta fina projekt. Dessutom har vi samlat in pengar till Afasifonden, dit vi i år har bidragit med 6.031 kr.

Jag vill tacka å det varmaste för alla insamlade pengar, det värmer att se er välvillighet att hjälpa de som behöver det.