Hjälp vänskapen växa i Örebro

(17 okt.) Vår WB-ring i Örebro söker kraften att växa sig starkare, detta med hjälp av Bröder runt om i landet som har någon vän/kollega/släkting som bor i närheten av Örebro, och kan tänkas vara intresserad av logelivet. Denna WB-ring som instituerades under högtidliga så sent som våren 2016 befinner sig i sin linda, och alla krafter som kan få denna att på sikt bli vår nya loge välkomnas.
– Du broder som jag vägarna förbi, stanna upp och gör ett besök.

Är ni, som bor i Örebro eller dess närhet intresserad av att veta mer kan ni kontakta tommy.g.persson@telia.com.