Broder, du vet väl att vi finns även på Facebook?

Du som är medlem i WB men ännu inte ansökt om inträde i vår slutna Facebookgrupp, gör detta för här finns aktuell information och diskussioner om vårt stolta Sällskap.

För att släppas in i gruppen besvarar du en enkel fråga och därefter kontrollerar jag att du är medlem via vår matrikel, så att ingen oinvigd härtill kan inkomma.