Tyringe-Perstorp

Logen Snapphanen

1973 bildades en WB-ring i Tyringe. De flesta var Bröder från Tyringe-Perstorpstrakten tillhörande Logen Magnus Stenbock i Helsingborg. De var så många från dessa orter att de beslutat att bilda en egen loge i Tyringe. Anslutningen till WB ringen var god. Dåvarande Provinskanslern i Gustav Wasa och senare Stormästaren Per Carlenfeldt var oss till stor hjälp med de förberedande arbetena till vår installation.

Den 12 april 1976 installerades Logen i Finja kyrka och fick namnet Logen Snapphanen. Det var 225 Bröder och gäster samlade vid detta tillfälle, installationsmåltiden hölls på Kurhotellet i Tyringe. Logen hade vid starten 34 Bröder. Den första styrelsen i Logen Snapphanen fick följande utseende.

Kansler, Sven Nilsson
1:e OM, Bengt Sjöberg
2:e OM, Hans 0lsson
Skattmästare, Jimmy Green
Intendent, Jarl Åström
Sekreterare, Sven Ingvar Jönsson

Under Logens första 16 år hölls våra Logemöten i Tyringe gamla kommunhus. Plenisalen som med intendenturens hjälp förvandlades då till ordenslokal. Det blev med tiden ett ganska slitsamt arbete att till varje loge ställa i ordning salen och återställa den till dagligt skick. All rekvisita förvarades i ett källarutrymme två långa trappor ner. En egen lokal stod högt på önskelistan.

Förutseende nog hade en husfond bildats redan vid logens start. Dessa medel kom väl till pass när vi i Perstorp kunde arrendera ett K-märkt hus. Huset hade varit ett vanligt bostadshus och måste därför inredas så den kunde begagnas som Ordenslokal. Några flitiga bröder tillbringade många helger med detta arbete, resultatet blev mycket ändamålsenligt och fint ordenshus. Vår Invigningsloge i nya lokalen hölls den 24 nov 1992. Logens namn fick då ett tillägg och kallas numera Logen Snapp­hanen Tyringe – Perstorp. Under åren 2011 till 2014 har logehuset genomgått ytterligare renoveringar såsom takrenovering, utvändig målning och fasadbelysning och invändigt genom att installera luftvärmepump för att spara energi.

Logen Snapphanen har normalt sina logemöten 1:a tisdagen i månaden under september till maj. Styrelsemötena hålls hemma hos varandra i ett rullande schema och ligger normalt på 2:a tisdagen i månaden. Förutom de sedvanliga logemötena firar vi i april Logens årsdag dit Ordens Bröder med Damer bjuds in för att under högtidliga former ihågkomma årsdagen av Logens instiftande. Under våren arrangerar Logen även ett Boulemästerskap dit vi bjuder in Ordens Bröder samt intresserade för att under trevliga former informera om Wänskaps-Bröderna och dess verksamhet. I december har vi julloge tillsammans med våra Damer och med ett litet julbord till den efterföljande måltiden.

Vår hjälpverksamhet riktar sig till de Afasidrabbade. Vi har goda kontakter med Afasiföreningen i Hässleholm och vår Afasihjälp går till en del till denna förening. Inom Ordenssällskapet finns även en central Afasi-fond dit insamlade medel går och bidrag kan sökas via de lokala Logerna. Vår Caritas-ansvarige Broder är Ronald Sanderberg, tel 0705-415200.

Du som är intresserad av Ordenssällskapet Wänskapsbröderna och Logen Snapphanen kan kontakta vår Sekreterare Br Jan Linhed, tel 0766-324336 för mer information.

Lämna ett svar