Nätverk

Ett nätverk som varar

Människan har alltid sökt former av tillhörighet. Att vara del av något som man delar med andra medmänniskor. Wänskapsbröderna är ett exempel på att detta stämmer. Våra bröder blir oftast kvar i våra nätverk livet ut.

Grundläggande behov

Ett mänskligt nätverk kan beskrivas som en struktur med enheter kopplade till varandra genom relationer som tillsammans bildar ett nät. Man kan se människorna som enheterna som är sammankopplade med gemenskapen de delar. Nuförtiden  möter vi många människor som inte känner denna varma och trygga struktur i sin vardag. De ensamma. Ensamma som inte har någon att dela sin vardag, känslor och uppfattningar med.

Ordenstillhörighet

Den som är “en av oss” är en del av en stor gemenskap. Inom vår Orden är vi alla lika. Vi ser samma människovärde oavsett vilken ålder, nationalitet, hudfärg, språk, kön, politisk tillhörighet eller religion en människa har. Vi har alla samma ursprung.

Har man en gång fått tillträde till vår nätverk och upptäckt alla dess fördelar, blir oftast kvar som en länk i nätverket. Man känner förening med och samhörighet med många länkar i vårt nätverk runt om i landet för hela livet.

Lämna ett svar