Generaldirektoriet De Nio

De Nio

Generaldirektoriet De Nio är Ordenssällskapet Wänskapsbrödernas högsta beslutande ledning och har som uppgift att övervaka så att Sällskapets Enskilda Lagar, Statuter och övriga bestämmelser efterföljes av Loger såväl dess medlemmar. Samt vara sammanhållande och samordnande mellan Logerna i Sverige. Generaldirektoriet De Nio utarbetar och fastställer ritualer, statuter, regalier, förtjänsttecken för Ordenssällskapet Wänskapbröderna, samt vara beslutande remissinstans för hederstecken och medaljfrågor. Till åminnelse av de nio grundarna är antalet grader nio och sällskapets Generaldirektorium har nio ledamöter som benämnes De Nio.

 

Stormästare
Paul Svensson
Moderlogen
Vice Ordförande/Caritas Ansvarig
Leif-Åke Andersson
Logen Snapphanen
Ceremonimästare/IT ansvarig
Per Klintrot
Provinslogen Göta Lejon
Vice Ceremonimästare
Roland Spångberg
Provinslogen S:t Olof
Sekreterare
Roy Jonsson
Logen Stora Kronan
Intendent
Per-Åke Lantz
Moderlogen
Moralist
Leif Gustafsson
Provinslogen Gustaf Wasa
Skattmästare
Lars Wiberg
Logen Bohus Tre Kronor
Musikledare
Vakant

 

 

Lämna ett svar