Värdegrund

Värdegrund

Ett av de viktigaste och bästa sättet att visa medmänsklighet är en hjälpande hand för nödställda. Vårt Ordenssällskap Wänskapsbröderna är uppbyggt omkring några viktiga grundsatser.

Ordenssällskapet Wänskapsbrödernas syften är att:

  • Hjälpa och vara till stöd för nödställda medmänniskor
  • Verka för sann vänskap
  • Hysa vördnad för kristen tro, lydnad för gällande allmänna lagar och kärlek till fosterlandet

Lämna ett svar